Privacystatement

Via de website www.haaglandenmotorsport.nl, onderdeel van Haaglanden Motorsport, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Haaglanden Motorsport acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 


Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw  persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 
Haaglanden Motorsport is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.


Doeleinden van verwerking.
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website www.haaglandenmotorsport.nl;
 • het aanmaken van een account en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website.

 

Gebruik van persoonsgegevens.
Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Haaglanden Motorsport zal de persoonsgegevens, zoals hieronder besproken, tenzij u daar vooraf toestemming voor gegeven, niet voor andere doeleinden gebruiken.

 

Online aanvraag.
Op onze website bieden wij de mogelijkheid een proefrit, offerte, brochure of een werkplaats afspraak aan te vragen. Als u een aanvraagformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang nodig om uw aanvraag af te handelen.
Bij het invullen van een aanvraagformulier, vragen wij u om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens die door u zijn opgegeven):

 • geslacht
 • voorletter(s), tussenvoegsel(s) en achternaam
 • adres
 • bedrijfsnaam (optioneel)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • kenteken (optioneel)

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw aanvraag kunnen behandelen.
 
Contactformulier.
Als u een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Bij het invullen van een contactformulier, vragen wij u om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens die door u zijn opgegeven):

 • geslacht
 • voorletter(s), tussenvoegsel(s) en achternaam
 • adres (optioneel)
 • e-mailadres (optioneel)
 • telefoonnummer (optioneel)
 • kenteken (optioneel)

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw vraag en/of opmerking kunnen behandelen.

 

Verstrekking aan derden.
Haaglanden Motorsport kan, indien u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, persoonsgegevens beschikbaar stellen aan Sportwagenpolis om u te informeren over het verzekeren van uw Porsche.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. 

 

Beveiliging.
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • controle op toegekende bevoegdheden.

Websites van derden.
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens.
Indien uw gegevens niet kloppen, kunt u een mail sturen naar info@haaglandenmotorsport.nl om dit te wijzigen of te laten verwijderen. Schriftelijke verzoeken kunt u sturen naar Haaglanden Motorsport, Gildeweg 10, 2632 BA Nootdorp.

 

Contactgegevens.
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen via het contactformulier op onze website of door telefonisch contact met ons op te nemen via 015 361 8555.

Cookies op haaglandenmotorsport.nl

Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat wij u de beste ervaring op de website kunnen geven. Voor meer informatie over ons cookiebeleid kunt u hieronder op 'Meer informatie' klikken.

Meer informatie