Disclaimer

Auteursrechten.
Deze website is gecreëerd door en wordt onderhouden door Haaglanden Motorsport. © Copyright 2017 Haaglanden Motorsport, Gildeweg 10, 2632 BA Nootdorp Nederland.

 

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website. Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.
 
Informatie.
Kamer van Koophandel Haaglanden, Handelsregister nummer 27306910           
BTW-nummer NL 818596806B01
 
Algemeen.
Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Haaglanden Motorsport. Haaglanden Motorsport is gespecialiseerd in automobielen van het merk Porsche. Porsche is een merk van Dr. Ing. h.c. F. Porsche GmbH, dat in Nederland wordt geïmporteerd door Pon Porsche Import. Haaglanden Motorsport maakt geen deel uit van de Nederlandse Porsche dealerorganisatie. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken. Lees deze gebruikersvoorwaarden aandachtig door voordat u de website gebruikt. 


Intellectuele eigendomsrechten.
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de databankrechten, de auteursrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Haaglanden Motorsport, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Haaglanden Motorsport is het niet toegestaan enig onderdeel van de website te kopiëren.


Inhoud.
Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Haaglanden Motorsport garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten. Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.


Uitsluiting aansprakelijkheid.
Voor zover wettelijk toegestaan sluit Haaglanden Motorsport, waaronder mede verstaan de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde website. Meer in het bijzonder maar niet beperkt tot zal Haaglanden Motorsport in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

  • handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie
  • de onmogelijkheid de website te gebruiken, en
  • het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is

 
Aan de website gekoppelde sites.
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Haaglanden Motorsport verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Haaglanden Motorsport is dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.


Door u verstrekte informatie en materiaal.
Indien u informatie of ander materiaal aan Haaglanden Motorsport verstrekt, gaat u ermee akkoord dat Haaglanden Motorsport hiervan gebruik kan maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendom)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor Haaglanden Motorsport onmogelijk vooraf deze informatie te controleren. Haaglanden Motorsport is hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Haaglanden Motorsport behoudt zich het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Cookies op haaglandenmotorsport.nl

Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat wij u de beste ervaring op de website kunnen geven. Voor meer informatie over ons cookiebeleid kunt u hieronder op 'Meer informatie' klikken.

Meer informatie